Aanleiding

Spijkerbikes is een buurtinitiatief waarbij mensen samenwerken om positieve verandering te bewerkstelligen. Buurtbewoners en vrijwilligers zetten zich in om fietsen die in en om de wijk rondzwerven, een tweede leven te geven. Deze werkwijze heeft veel voordelen: mensen worden samengebracht, het helpt mensen op weg naar de arbeidsmarkt, de hoeveelheid (zwerf)afval wordt verminderd, fietsen krijgen een tweede leven én het draagt bij aan duurzaamheid. Spijkerbikes is een win-win voor het milieu en de gemeenschap.

Doelstellingen

Het hoofddoel van Spijkerbikes is het herstellen en opknappen van fietsen die anders vroegtijdig hun einde vinden op afvalbergen. Dit draagt bij aan het behoud van bestaande fietsen en vermindert de productie van nieuwe fietsen. Door oude fietsen nieuw leven in te blazen, draagt Spijkerbikes bij aan duurzaamheid. Dit initiatief  bespaart bovendien behoorlijk wat CO2-uitstoot en grondstoffen. Een ander belangrijk doel van Spijkerbikes is het verbinden van mensen uit de buurt. Van helpen klussen in de werkplaats tot koffiezetten; iedereen is welkom om op zijn of haar eigen manier een steentje bij te dragen aan Spijkerbikes en op deze manier stappen richting de arbeidsmarkt te zetten.

Achtergrond

Het hergebruiken en opknappen van afgedankte fietsen is een goede manier om duurzaamheid te bevorderen. Het hergebruiken van materialen en het verlengen van de levensduur van producten zijn cruciale stappen in de richting van een circulaire economie. Het opknappen van fietsen met onderdelen van zwerffietsen is een goede manier om nog bruikbare onderdelen te redden en te zorgen voor een efficiënter gebruik van reeds geproduceerde materialen. Door deze circulaire benadering draagt Spijkerbikes actief bij aan een duurzamere toekomst.

Onze werkwijze

Het opknappen en repareren van de fietsen wordt veelal uitgevoerd door vrijwilligers en buurtbewoners zelf. Dit draagt bij aan een verbeterde buurtgemeenschap. Bovendien helpt dit mensen op weg naar de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat vrijwilligers de kans krijgen om mee te doen met het leven van alledag. Naast de vrijwilligers en buurtbewoners is de aanwezigheid van een fietstechnicus van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de fietsen op een professionele en veilige manier worden opgeknapt. Bij ons kan je terecht voor het kopen van een nieuwe fiets, het laten repareren van je huidige fiets of om je oude fiets te doneren.