Aanleiding

De belangrijkste trigger voor het project Spijkerbikes is de irritatie van bewoners en ondernemers over de steeds toenemende hoeveelheid fietswrakken (fietsen met 2 of meer gebreken, die niet meer te gebruiken zijn als fiets) die op straat geparkeerd staan.
Spijkerbikes is opgezet als direct antwoord op deze problematiek en diverse andere lokale vraagstukken, behoeften. Deze behoeften zijn omschreven in verschillende beleidsdocumenten waaronder een plan over hoe om te gaan met afval (afvalstrategie), buurtonderzoeken (Spijkerpeil), lokale vervoersplannen en initiatieven op het gebied van groen vervoer. Daarnaast worden verschillende milieu agenda’s steeds actueler zoals CO²-emissiereductie en duurzamer leven.

Achtergrond

Als bewoners van het Spijkerkwartier in Arnhem willen we een zelfvoorzienend evenwicht creëren tussen welvaart en welzijn, waarbij aan de behoeften van de huidige generatie wordt voldaan zonder de kansen voor toekomstige generaties weg te nemen. Om dit doel te bereiken werken we aan duurzame business cases waarbij we gebruik maken van wat lokaal beschikbaar is. Deze fysieke, economische en sociale waarden combineren we en maken we samen met onze partners overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap actief zichtbaar in de wijk door het realiseren van burgerinitiatieven. Burgerinitiatieven waar we aan werken zijn ons eigen buurt- en landschapsarchitectuur bedrijf (het BuurtGroenBedrijf), een horecadienst die op zoek gaat naar meer toerisme (Spijkerbed), de teelt van oesterzwammen op de koffiedrab (Spijkerzwam).

Doelstellingen

Door vanuit deze irritatie samen met bewoners en ondernemers te komen tot een initiatief “een ruimactie” kan het project Spijkerbikes sociale waarde creëren en draagvlak voor het verminderen van afval, zijnde fietsen. Een aanzienlijk aantal van deze te ruimen fietsen kan namelijk worden hergebruikt, gerecycled en upcycled tot designproducten. Hierdoor zal de CO2-uitstoot verminderen en voorkomen we dat deze fietsen op de vuilnisbelt terechtkomen.

Onze werkwijze

Tijdens alle Spijkerbikes repair activiteiten zal een echte fietsenmaker aanwezig zijn die inschat of een fiets te repareren is en zo ja: hoe. Dit reparatieproces is natuurlijk pas geslaagd als de fiets opnieuw geschikt is gemaakt om te functioneren als fiets, maar wordt door buurtbewoners zelf gedaan. Spijkerbikes biedt op deze manier toegang tot kennis, een werkruimte met geschikt gereedschap en daardoor tot een groene en goedkope fiets die je zelf kan onderhouden.

Upcycle
art
workshops
&
producten

Fietsverhuur